Warsztat Terapii Zajęciowej

    Placówka działa od 18 sierpnia 1997 roku. Osoby uczęszczające na zajęcia posiadają stopień niepełnosprawności nadany przez komisję orzekającą. Placówka prowadzi terapię zajęciową dla osób niepełnosprawnych.

Aktualności

 WTZ © 2008